Tysta leksaker

Fakta om örat och ljud

 • Örat har ingen skyddsmekanism som säger ifrån när ljud är för starka

 • Ljud mäts i decibel (db), det mänskliga örat kan uppfatta så låga ljud som 1 decibel.

 • Högsta uppmätta värdet i en förskola är 123 db.

 • Alla ljud har en efterklangstid, dvs ljud hörs en tid efter att ljudkällan stängts av. Effekten av lång efterklangstid är att ord inte hinner klinga ut innan nästa ord når oss.

 • En minskning med 8 db uppfattas av örat som en halvering av ljudnivån.

 • Var fjärde pedagog har nedsatt hörsel, en undersökning Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort. Hörselskada i den här gruppen är dubbelt så hög som i normalbefolkningen.

 • Hörselnedsättning är en starkt bidragande orsak till att lärare förtidspensioneras.

 • Tinnitus ökar bland barn.

Tysta leksakers målsättning!

 • Hitta nya innovativa lösningar för att skapa bättre ljudmiljöer.

 • Skapa arbetsro och koncentration för lugna och harmoniska barn.

 • Ge mer energi till både barn och vuxna.

 • Skapa pedagogiska leksaker som ger kreativa barn.

 • Skapa leksaker som gillas av både barn och vuxna, hemma och i skolan.

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss för mer information om våra leksaker och tjänster.

070-429 67 70, 070-310 64 49

© Tysta leksaker

Hur påverkas barn av hög ljudnivå?

Läs mer om hur ljud påverkar barn